Radioactief besmet schroot

Voor een aantal inrichtingen waar roestvrij-staalschroot, aluminiumschroot of ijzerschroot wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of overgeslagen geldt dat financiële zekerheid moet worden gesteld. Dit is nodig om de kosten voor het verwijderen van radioactief besmet schroot uit de inrichting te dekken. Welke inrichtingen dit zijn staat in het Besluit detectie radioactief schroot, artikel 2.

Financiële zekerheid

De financiële zekerheid wordt gesteld ten behoeve van de Staat der Nederlanden en bedraagt minimaal € 110.000,–. Wanneer de kosten voor het verwijderen van radioactief besmet schroot in belangrijke mate afwijken van dit bedrag, kan een hoger of lager bedrag voor de financiële zekerheid nodig zijn.

Op verschillende manieren is een financiële zekerheid te stellen:

  • een borgtocht of een bankgarantie;
  • het sluiten van een verzekeringsovereenkomst;
  • het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds;
  • het treffen van enige andere voorziening, waarbij de financiële zekerheid voldoende waarborg biedt dat de kosten zijn gedekt.