Handelingen

Onder handelingen verstaan we het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van een stralingsbron. Dat kan een kunstmatige bron zijn of materiaal met van nature voorkomende radionucliden. 

Wanneer moet u een vergunning aanvragen?

Voor het uitvoeren van handelingen met bronnen heeft u meestal een vergunning nodig. U dient gebruik te maken van de Handreiking vergunningsaanvraag toepassingen van splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen. Het kan zijn dat geen vergunning nodig is, maar dat u de handelingen alleen moet registeren Meer informatie over registratie leest u op de pagina registeren handelingen met stralingsbronnen.

Met invoering van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming zijn geen standaardformulieren meer beschikbaar voor het aanvragen van een vergunning. De oude formulieren kunt u niet meer gebruiken! Voor een vergunningaanvraag kunt u alleen gebruikt maken van de Handreiking vergunningsaanvraag toepassingen van splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen. De aanvraag voor een vergunning doet u digitaal in het ANVS-loket. Meer informatie over toegang tot en gebruik van het ANVS-loket is te vinden bij vraag en antwoord.