Vergunningen Online

Alle vergunningen die zijn verleend onder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  en onder het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen staan in de database verleende vergunningen . In de database staan de vergunningen die vanaf 1 januari 2002 zijn verleend onder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en voorganger Besluit stralingsbescherming. En de verleende vergunningen vanaf 1 januari 2009 onder het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.

Uitleg velden database

 • Nummer:
  Dit is het unieke nummer waaronder de vergunning is verleend.
 • Vergunninghouder:
  Hier staat de naam van de vergunninghouder. Het gaat meestal om de naam van de vergunninghouder zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Onderwerp:
  Hier staat of vergunning is verleend voor handelingen, werkzaamheden, transport of voor een combinatie van deze onderwerpen.
 • Status:
  In dit veld staat of een nieuwe vergunning is verleend, een wijziging van een vergunning, een intrekking van een vergunning of een combinatie hiervan. Dit veld is alleen ingevuld als een vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
 • Vigerend:
  In dit veld staat of de vergunning geldig is. Het veld is alleen ingevuld als een vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Wanneer er een vergunning is afgegeven voor bepaalde tijd staat in het veld ‘geldig tot’ of de vergunning geldig is.
 • Datum afgifte:
  Hier staat de datum waarop de vergunning is verleend.
 • Geldig tot:
  Hier staat tot wanneer de vergunning geldig is. Dit veld is alleen ingevuld als een vergunning is verleend voor bepaalde tijd. Als er geen gegevens zijn ingevuld dan is de vergunning verleend voor onbepaalde tijd.