Machtigingsformulier vergunningen

Met dit formulier kunt u een persoon machtigen om namens u rechtshandelingen in het kader van de Kernenergiewet uit te laten voeren.

Om het formulier te openen, slaat u het document op. Vervolgens opent u het document met een PDF-reader.