Registreren van handelingen met stralingsbronnen

Voor een aantal toepassingen met stralingsbronnen geldt een registratieplicht. De registratie doet u bij de ANVS. Op de pagina's Ingekapselde bronnen, Toestellen en Vervoer leest u meer over deze registratieplicht.

Registreren handelingen

Sommige werkzaamheden met stralingsbronnen moet u registreren. Het kan zijn dat voor de handelingen geen registratie maar een vergunning nodig is. Meer informatie hierover vindt u bij Aanvraag vergunning: Handelingen.

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul het digitale formulier voor registratie volledig in en verzend het.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.

Procedure registratie

Als u registratieplichtige handelingen met een stralingsbron doet, registreert u dit ten minste drie weken voor u met deze handelingen begint. Voor het voorhanden hebben van stralingsbronnen geldt dat u dit in elk geval registreert voorafgaand aan de werkzaamheden. Ook geldt dat u zo snel mogelijk registreert wanneer geen handelingen meer gebeuren met deze bronnen.