Registreren van ingekapselde bronnen

Onder ingekapselde bronnen vallen radioactieve stoffen die zijn ingebed in of gehecht aan vast dragermateriaal of zijn omgeven door een omhulling van materiaal. Het dragermateriaal of de omhulling moet daarbij voldoende weerstand bieden om onder normale gebruiksomstandigheden elke verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen.

Registratie ingekapselde bronnen

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul het digitale formulier voor registratie volledig in en verzend het.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.

Welke ingekapselde bronnen moet u registreren?

Sommige ingekapselde radioactieve bronnen moet u voorafgaand aan de handelingen en bij beëindiging registreren. Met behulp van dit stappenplan kunt u zien in welke gevallen u een registratie of vergunningsaanvraag moet doen.