Ongewone gebeurtenis nucleaire installatie

De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS.

Wat is een ongewone gebeurtenis?

Het gaat hierbij om gebeurtenissen die belangrijk zijn voor een veilige bedrijfsvoering van de installatie. Dit is inclusief bijzondere gebeurtenissen waarbij sprake was of had kunnen zijn van:

 • een lozing van radioactieve stoffen;
 • een verhoging van een normaal voorziene lozing van radioactieve stoffen;
 • een verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens;
 • het onbedoeld buiten de inrichting geraken van radioactieve stoffen.

Deze voorbeelden komen niet in de plaats van de in wet- en regelgeving en in de vergunning vastgestelde meldingscriteria.

Spoedeisende meldingen

Nucleaire installaties melden spoedeisende meldingen tijdens en buiten kantoortijd telefonisch bij de ANVS via:

088 489 05 00

Na een eerste registratie wordt u onmiddellijk doorverbonden met de dienstdoende inspecteur. Daarna dient  u alsnog het meldformulier in, zoals hieronder beschreven.

Minder spoedeisende meldingen

Minder spoedeisende meldingen van nucleaire installaties meldt u via het meldformulier:

 • Ga naar de meldpagina
 • Kies voor de meldsoort Incident: Ongewone gebeurtenis nucleaire installatie;
 • Klik op ‘Verder’;
 • Vul uw e-mailadres in en eventueel een korte toelichting;
 • U ontvangt een e-mail met instructies en een meldformulier, vul dit in en verstuur het als antwoord op de ontvangen mail naar de ANVS. 

Doel meldingen

Door meldingen aan te nemen en toe te zien op een goede afhandeling ervan draagt de ANVS bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse nucleaire installaties. Dit doet de ANVS door:

 • alle verplicht en onverplicht te melden relevante ongewone gebeurtenissen van de Nederlandse vergunninghouders te registreren en zo nodig te analyseren;
 • het leren van de ongewone gebeurtenissen, het delen van deze kennis met vergunninghouders en het opnemen van die storingen die een brede relevantie hebben in internationale databases van de IAEA;
 • toezicht te houden op de afwikkeling van de gemelde storing.

Overzicht ongewone gebeurtenissen

In het overzicht ongewone gebeurtenissen vindt u een opsomming van gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire installaties in 2014 en voorgaande jaren. Dit zijn gebeurtenissen die volgens de vergunning van de nucleaire installatie aan de ANVS moeten worden gemeld.

Melden (dreigende) ongevallen nucleaire installaties

Vergunninghouders van nucleaire installaties moeten bij (dreigende) ongevallen bellen met het crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar)

Meer informatie: Incidenten met A- en/op B-objecten