Melden van stralingsincident door douane

U heeft radioactieve straling geconstateerd en u wilt dit melden bij de ANVS.

Meld een spoedeisend incident

Bij een spoedeisende melding belt u met: 088 489 05 00

De ANVS is voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar op dit telefoonnummer. Daarna vult u alsnog het meldformulier in, zoals aangegeven bij niet-spoedeisende meldingen.

Let op: ander nummer buiten kantoortijden

Heeft u buiten kantoortijden een spoedeisende stralingsincident/melding of vermoedt u dat u onbevoegd radioactief materiaal heeft? Neem dan contact op met het ANVS crisisloket via 070-38 32 425. Door een telefonische storing zijn we buiten kantoortijden niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer.

Wanneer heeft een melding spoed?

Een melding heeft spoed als er sprake is van:

  • een stralingsniveau van meer dan 100 microSievert/ uur;
  • een gevalideerd neutronenalarm;
  • speciaal nucleair materiaal (verrijkt uranium, uranium-233, plutonium).

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over het melden van incidenten? Bel dan met de ANVS op bovenstaand nummer.

Meld een niet-spoedeisend incident

Voor niet-spoedeisende meldingen gaat u naar het ANVS-loket en vult u het meldformulier in

  • Ga naar het ANVS-loket
  • Log in met uw account
  • Kies voor ’Kennisgevingen & meldingen’
  • Kies 'Meldingen'
  • Kies voor ‘melding stralingsincident Douane’
  • Vul het digitale formulier voor de melding volledig in en verzend het
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS