Straling (melding door douane)

Heeft de melding spoed, bel dan tijdens en buiten kantoortijd eerst nummer:

088 489 05 00

Daarna dient  u alsnog het meldformulier in, zoals hieronder beschreven.

Niet spoedeisende meldingen

  • Ga naar de meldpagina
  • Kies voor de meldsoort Incident: Melding Douane
  • Klik op ‘Verder’;
  • Vul uw e-mailadres in en eventueel een korte toelichting;
  • U ontvangt een e-mail met instructies en een meldformulier, vul dit in en verstuur het als antwoord op de ontvangen mail naar de ANVS. 

Wanneer heeft een melding spoed?

Van spoed is sprake bij:

  • een stralingsniveau van meer dan 100 microSievert/ uur;
  • een gevalideerd neutronenalarm;
  • speciaal nucleair materiaal (verrijkt uranium, uranium-233, plutonium).

Voor vragen en onduidelijkheden over het melden van incidenten, belt u ook met bovenstaand nummer.