Stralingsincident bij een niet-nucleaire installatie

Heeft zich een stralingsincident voorgedaan? Meld dit dan aan de ANVS.

Spoedeisende meldingen

Bij een spoedeisende melding belt u met: 088 489 05 00.

De ANVS is 24 uur per dag bereikbaar op dit telefoonnummer voor spoedeisende stralingsincidenten. Na het telefonisch melden van het incident, vult u het meldformulier in, zoals hieronder beschreven.

Niet-spoedeisende meldingen

Bij een niet-spoedeisende melding gaat u naar het ANVS-loket en vult u het meldformulier in. Dit doet u als volgt:

 • Ga naar het ANVS-loket
 • Log in met eHerkenning
 • Kies voor ’Kennisgevingen & melding’
 • Kies voor 'Meldingen'
 • Kies 'Melding stralingsincident overig'
 • Vul het digitale formulier voor registratie volledig in en verzend het
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS

Bent u ondernemer in de schroothandel? Dan kunt u uw melding doorgeven via ons openbare meldformulier. U hoeft u niet in te loggen in het ANVS-loket.

Bent u burger? Dan kunt u uw melding doorgeven via ons openbare meldformulier. U hoeft u niet in te loggen in het ANVS-loket.

Wat is een stralingsincident?

Bij een stralingsincident komt ongewenst ioniserende straling en/ of radioactief materiaal vrij. Voorbeelden van stralingsincidenten zijn:

 • U treft een onbekende radioactieve bron aan.
 • Er is een ongeluk gebeurd met een radioactieve lading.
 • Een radioactieve bron is zoek.
 • U bent blootgesteld aan ioniserende straling.
 • Er heeft een lozing van radioactieve stoffen in lucht, water of bodem plaatsgevonden.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over het melden van incidenten? Bel dan met de ANVS op bovenstaand nummer tijdens kantooruren.

Informatie voor veiligheidsregio’s en overheidspartners

Voor advisering aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterbedrijven bij stralingsincidenten, belt u met het crisisnummer: 070 383 24 25 (24/7 beschikbaar).