Stralingsincident niet-nucleaire installaties

Heeft zich een stralingsincident voorgedaan? Meld dit dan aan de ANVS.

Spoedeisende meldingen

Heeft de melding spoed, bel dan tijdens en buiten kantoortijd eerst nummer:

088 489 05 00

Daarna vult u alsnog het meldformulier in, zoals hieronder beschreven.

Niet spoedeisende meldingen

  • Ga naar de meldpagina
  • Kies voor de meldsoort Incident: straling;
  • Klik op ‘Verder’;
  • Vul uw e-mailadres in en eventueel een korte toelichting;
  • U ontvangt een e-mail met instructies en een link naar het meldformulier, vul dit in en verstuur het in een bijlage als antwoord op de ontvangen mail naar de ANVS.

Wat is een stralingsincident?

Een stralingsincident is een ongewenste gebeurtenis met ioniserende straling.

Hiervan is sprake bij:

  • het aantreffen van een onbekende radioactieve bron;
  • een ongeluk met radioactieve lading;
  • het zoekraken van een bron;
  • blootstelling aan ioniserende straling;
  • lozing van radioactieve stoffen in lucht, water of bodem.

Voor vragen en onduidelijkheden over het melden van incidenten, belt u ook met bovenstaand nummer. 

Informatie voor veiligheidsregio’s en overheidspartners

Voor advisering aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterleidingbedrijven bij stralingsincidenten, belt u met het crisisnummer: 070 383 24 25 (24/7 beschikbaar).