ANVS start inspectie bij bedrijven die industriële radiografie uitvoeren

De ANVS voert in het najaar 2021 inspecties uit bij een tiental bedrijven. Er wordt onderzocht of bedrijven die industriële radiografie uitvoeren alle regels rondom beveiliging en veiligheid bij opslag van radioactieve bronnen naleven. Met industriële radiografie bepalen bedrijven de kwaliteit van materialen zonder deze te beschadigen. Denk aan de kwaliteit van een pijpleiding of vat waarin vloeistoffen of gas zit. Dit gebeurt met behulp van ioniserende straling. Dit moet uiteraard veilig gebeuren. Bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk. De ANVS houdt hier toezicht op.

Waarom deze inspecties?

Aanleiding voor deze inspecties is onder andere het gewijzigde Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS) uit 2018. Er wordt daarnaast gekeken naar de beveiliging. Ook wil de ANVS via inspecties stimuleren dat bedrijven zich aan de wet houden.

Om welke veranderingen gaat het?

Vanuit het gewijzigde besluit zijn onder andere de taak en opleidingseisen van de stralingsdeskundigen gewijzigd. Stralingsdeskundigen zijn de mensen in de bedrijven die werken met radioactieve bronnen. Belangrijk dus dat zij goed opgeleid zijn en weten wat er allemaal bij hun taken hoort.

Hoe beveilig je radioactieve stoffen?

De ANVS publiceerde in 2021 een herziene versie van de ‘Handreiking beveiliging radioactieve stoffen’. Bij deze inspectie kijken we daarom ook hoe bedrijven omgaan met de beveiliging. 

Wat wordt geïnspecteerd?

Er worden dus een tiental bedrijven die industriële radiografie uitvoeren door inspecteurs van de ANVS bezocht. De inspecties richten zich op het veilig en beveiligd opslaan van de hoogactieve bronnen, het eigen toezicht daarop, de deskundigheid die daarvoor nodig is, de maatregelen die genomen zijn voor het veilig werken met hoogactieve bronnen en de nodige administratie.

En wat als er iets niet goed is?

Wanneer de ANVS vaststelt dat een vergunninghouder de regels niet of niet goed naleeft, kan de ANVS maatregelen nemen. Voorbeelden van maatregelen zijn: een boete of verscherpt toezicht. De ANVS legt uit welke maatregelen er zijn in de Toezicht- en interventiestrategie ANVS 2023.  

De ANVS verwacht voor eind 2022 de inspectieresultaten openbaar te kunnen maken.