Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundigen in 2019

Op 1 januari 2015 werd in Nederland de wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen ingevoerd met een verplichte herregistratie na vijf jaar. De (her)registratie wordt gedaan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Stralingsbeschermingsdeskundigen die zich op 1 januari 2015 geregistreerd hebben, moeten zich volgens de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming voor 1 januari 2020 herregistreren.

Aanleveren informatie

Om een herregistratie toegekend te krijgen, moet de stralingsbeschermingsdeskundige aantonen dat in de afgelopen vijf jaar voldoende activiteiten zijn uitgevoerd om de benodigde kennis te behouden. De stralingsbeschermingsdeskundige heeft zelf de verplichting om de benodigde informatie voor een verzoek tot herregistratie te verzamelen en op tijd in te dienen bij de ANVS. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne vindt u een document waarin de stralingsbeschermingsdeskundige het kennisonderhoud voor de herregistratie kan vastleggen.

Overzicht kennisactiviteiten

In het Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten – symposia staan alle beoordeelde kennisactiviteiten.  Bij de beoordeling is gekeken naar het percentage straling in de opleiding en naar het aantal dagdelen. Als een activiteit niet is goedgekeurd, dan staat de motivatie in het schema.

Elke goedgekeurde activiteit heeft een unieke code gekregen. Deze code kunt u gebruiken in uw persoonlijk schema kennisactiviteiten. Ook het bewijs van deelname kunt u digitaal opslaan met diezelfde code.  Het bewijs van deelname is dan eenvoudig te koppelen aan de kennisactiviteit.

Het Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordeelde kennisactiviteiten. Ook toekomstige kennisactiviteiten worden hierin opgenomen. Houdt daarom dit overzicht dan ook goed in de gaten!

Handreiking herregistratie

Binnenkort publiceert de ANVS een handreiking die beschrijft welke informatie de stralingsbeschermingsdeskundige voor een herregistratie moet aanleveren.