Belgiëvaarders

Het vervoer van splijtstoffen van en naar Antwerpen Haven via de Westerschelde (zogenoemde: Belgiëvaarders) is kennisgevingplichtig op grond van artikel 13 van het Bvser, indien voor het vervoer een vergunning is afgegeven door de bevoegde Belgische autoriteiten. Het vervoer dient 3 weken vooraf te worden gemeld.

Hoe dien ik een melding in?

  • Ga naar de meldingenpagina;
  • Kies als Rubriek 'Vervoer: Wijziging vervoersmelding';
  • Een contactformulier opent;
  • Vermeld uw e-mailadres en onder “Toelichting” Melding Belgiëvaarder;
  • Vermeld in een apart document de gegevens die gemeld moeten worden en voeg het document als bijlage toe; 
  • Verzend uw melding.

U ontvangt binnen 1 á 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de ANVS. Na ontvangst wordt uw melding beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS contact met u op.