Belgiëvaarders

Het vervoer van splijtstoffen van en naar Antwerpen Haven via de Westerschelde (zogenoemde: Belgiëvaarders) is kennisgevingplichtig op grond van artikel 13 van het Bvser, indien voor het vervoer een vergunning is afgegeven door de bevoegde Belgische autoriteiten. Het vervoer dient 3 weken vooraf te worden gemeld.

Hoe dien ik een melding in?

  • Ga naar het ANVS-loket.
  • Log in met E-herkenning.
  • Kies voor 'Kennisgevingen en Meldingen'.
  • Kies voor 'Meldingen'.
  • Kies voor 'Melding transport overig'.
  • Vul het online kennisgevingsformulier volledig in verzend het.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS. Na ontvangst wordt uw melding beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS contact met u op.