Euratom 1493/93

Voor het invoeren of uitvoeren van ingekapselde bronnen naar of van een EU-lidstaat heeft u het volgende nodig:

 • een vergunning of kennisgeving voor het vervoer;
 • een geldige Euratom-verklaring 1493/93.

Eisen Euratom-verklaring

De overheidsinstantie van het invoerende land moet dit Euratom-document waarmerken. In Nederland is dit de ANVS. Het Euratom-document moet de verzender van de ingekapselde bronnen in bezit hebben alvorens deze uit of in te voeren. Met dit document kunt u aantonen dat de ontvanger gerechtigd is de radioactieve stoffen te ontvangen. Voor de aanvraag van het waarmerken kunt u het standaard Euratom-document gebruiken. Dit document is er ook in het Engels, het Duits en het Frans.

Hoe dien ik een Euratom-verklaring in?

 • Ga naar de meldingenpagina;
 • Kies als Meldsoort 'Vervoer: Euratom 1493/93 (Nederlands)';
 • Klik op ‘Verder’;
 • Vul uw e-mailadres in en eventueel een korte toelichting;
 • U ontvangt een e-mail van de ANVS met instructies en het Euratom-document
 • Vul deze verklaring volledig in, onderteken en scan het;
 • Verstuur het formulier vervolgens als antwoord op de ontvangen mail naar de ANVS. 

U ontvangt binnen 1 à 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig voor verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw melding beoordeeld, wordt het Euratom-document gewaarmerkt en per email en per post naar u toegezonden.

Euratom kwartaalrapportage

Eisen Euratom kwartaalrapportage

Houders van ingekapselde bronnen en ook van andere relevante bronnen zijn op grond van artikel 6 van de Euratom verordening 1493/93 verplicht elk kwartaal de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van bestemming gegevens over leveringen gedurende dat afgelopen kwartaal te verstrekken.

U kunt uw rapportage ook in het Engels opsturen.

Hoe dien ik een Euratom kwartaalrapportage in?

 • Ga naar de meldingenpagina;
 • Kies als Meldsoort ‘Vervoer: Euratom 1493/93 Rapportage’
 • Een contactformulier opent;
 • Vermeld uw e-mailadres en onder Toelichting Euratom rapportage;
 • Voeg uw rapportage toe als bijlage en verzend.

LET OP: Graag 1 verklaring tegelijk insturen en niet gebundeld.