Jaarkennisgeving vervoer

Eisen aan een jaarkennisgeving vervoer

  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men in aanmerking komen voor het doen van een jaarkennisgeving. De termijn van drie weken is dan niet van toepassing. 
  • Een jaarkennisgeving kan alleen worden gedaan, indien de kennisgever kan aantonen dat het doen van een jaarkennisgeving noodzakelijk is, gelet op de aard van de te vervoeren radioactieve stoffen, de specifieke toepassing van de te vervoeren stoffen of de bedrijfsvoering.
  • Een jaarkennisgeving dient zo compleet mogelijk te worden ingediend en moet waar nodig voorzien zijn van een schatting van de te verwachten zendingen en de te vervoeren radioactieve stoffen. Een jaarkennisgeving is geldig voor een periode van maximaal 12 maanden. Na  12 maanden dient opnieuw een jaarkennisgeving te worden gedaan.
  • De kennisgever dient bij een jaarkennisgeving een administratie bij te houden van de zendingen die in de periode van de jaarkennisgeving plaatsvinden. Deze administratie bevat tenminste de gegevens die vermeld staan in artikel 4d van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door de toezichthouder.

Hoe dien ik een jaarkennisgeving in?

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord;
  • Log in met E-herkenning;
  • Kies 'Kennisgevingen en meldingen';
  • Kies 'Meldingen';
  • Motiveer waarom u in aanmerking denkt te komen voor het doen van een jaarkennisgeving;

Vul het webformulier zo volledig mogelijk in en doe waar mogelijk een schatting van de verwachten zendingen en de te vervoeren radioactieve stoffen.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig voor verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw jaarkennisgeving beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS nog contact met u op.