Jaarkennisgeving vervoer

Eisen aan een jaarkennisgeving vervoer

  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men in aanmerking komen voor het doen van een jaarkennisgeving. De termijn van drie weken is dan niet van toepassing. 
  • Een jaarkennisgeving kan alleen worden gedaan, indien de kennisgever kan aantonen dat het doen van een jaarkennisgeving noodzakelijk is, gelet op de aard van de te vervoeren radioactieve stoffen, de specifieke toepassing van de te vervoeren stoffen of de bedrijfsvoering.
  • Een jaarkennisgeving moet zo compleet mogelijk worden ingediend en moet waar nodig voorzien zijn van een schatting van de te verwachten zendingen en de te vervoeren radioactieve stoffen. Een jaarkennisgeving geldt voor een periode van maximaal 12 maanden. Na  12 maanden moet opnieuw een jaarkennisgeving worden gedaan.
  • De kennisgever moet bij een jaarkennisgeving een administratie bijhouden van de zendingen die in de periode van de jaarkennisgeving plaatsvinden. Deze administratie bevat tenminste de gegevens die vermeld staan in artikel 4d van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. De toezichthouder kan deze gegevens opvragen.

Hoe dien ik een jaarkennisgeving in?

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.
  • Log in met E-herkenning.
  • Kies 'Kennisgevingen en meldingen'.
  • Kies 'Meldingen'.
  • Motiveer waarom u in aanmerking denkt te komen voor het doen van een jaarkennisgeving.

Vul het webformulier zo volledig mogelijk in en doe waar mogelijk een schatting van de te verwachten zendingen en de te vervoeren radioactieve stoffen.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig voor verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw jaarkennisgeving beoordeeld, zo nodig neemt de ANVS nog contact met u op.