Verklaring Euratom 1493/93

Voor het invoeren of uitvoeren van ingekapselde bronnen naar of van een EU-lidstaat heeft u het volgende nodig:

  • een vergunning of kennisgeving voor het vervoer;
  • een geldige Euratom-verklaring 1493/93.

Eisen Euratom-verklaring

De overheidsinstantie van het invoerende land moet dit Euratom-document waarmerken. In Nederland is dit de ANVS. Het Euratom-document moet de verzender van de ingekapselde bronnen in bezit hebben alvorens deze uit of in te voeren. Met dit document kunt u aantonen dat de ontvanger gerechtigd is de radioactieve stoffen te ontvangen. Voor de aanvraag van het waarmerken kunt u het standaard Euratom-document gebruiken. Dit document is er ook in het Engels, Duits en Frans.

Hoe dient u een Euratom-verklaring in?

Om een gewaarmerkte verklaring te ontvangen, maakt u eerst een melding van het transport in het ANVS loket. U doorloopt 5 stappen:

  • Vul het Euratom 1493/93 formulier in.
  • Ga naar het ANVS-loket en log in.
  • Ga naar ‘meldingen’ en kies ‘melding transport overig’.
  • Kies bij ‘type melding’ voor ‘Euratom 1493/93’.
  • Vul de overige vragen in.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig voor verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw melding beoordeeld, wordt het Euratom-document gewaarmerkt en per email en per post naar u toegezonden.

Eisen Euratom kwartaalrapportage

Houders van ingekapselde bronnen of andere relevante bronnen zijn op grond van artikel 6 van de Euratom verordening 1493/93 verplicht elk kwartaal de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van bestemming gegevens over leveringen te verstrekken. Het gaat om de leveringen die in dat  afgelopen kwartaal hebben plaatsgevonden.

U kunt uw rapportage ook in het Engels opsturen.

Hoe dien ik een Euratom kwartaalrapportage in?

U kunt een Euratom kwartaalrapportage indienen via het meldingsformulier op deze site.

  • Ga naar het ANVS-loket
  • Ga naar ‘Kennisgevingen meldingen’

Let op: Graag 1 verklaring tegelijk insturen en niet gebundeld.