Kennisgeving van vervoer

Eisen aan een kennisgeving van vervoer

  • U dient een kennisgeving van vervoer van radioactieve stoffen uiterlijk 3 weken voor het feitelijke transport in.
  • Een kennisgeving heeft betrekking op 1 transport (1 zending).
  • Uiterlijk 3 dagen voor het transport geeft u alle wijzigingen op de initiële kennisgeving door aan de ANVS.
  • Als u binnen 3 weken geen nader bericht van de ANVS heeft ontvangen mag het vervoer plaatsvinden.

Hoe dien ik een kennisgeving van vervoer in?

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.
  • Log in met E-herkenning.
  • Kies voor 'kennisgevingen en meldingen'.
  • Kies voor 'kennisgevingen'.
  • Kies voor (jaar)kennisgeving vervoer.
  • Vul het online kennisgevingsformulier volledig in verzend het.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig bij verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw kennisgeving beoordeeld. Wanneer u binnen drie weken geen reactie ontvangt, kan uw vervoer plaatsvinden.

Eventuele wijzigingen in de kennisgeving dient u uiterlijk drie werkdagen voordat het vervoer plaatsvindt, door te geven via postbus.transportmelding@anvs.nl onder vermelding van uw registratienummer.

Let op: Graag één kennisgeving van vervoer tegelijk indienen en niet gebundeld.