Kennisgeving van vervoer

Eisen aan een kennisgeving van vervoer

  • Een kennisgeving van vervoer van radioactieve stoffen dient u uiterlijk 3 weken voor het feitelijke transport in;
  • Een kennisgeving heeft betrekking op 1 transport (1 zending);
  • Alle wijzigingen op de initiële kennisgeving geeft u uiterlijk 3 dagen voor het transport door aan de ANVS;
  • Als u binnen 3 weken geen nader bericht van de ANVS heeft ontvangen mag het vervoer plaatsvinden.

Hoe dien ik een kennisgeving van vervoer in?

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord;
  • Log in met E-herkenning;
  • Kies voor 'kennisgevingen en meldingen';
  • Kies voor 'kennisgevingen'
  • Kies voor (jaar)kennisgeving vervoer;
  • Vul het online kennisgevingsformulier volledig in verzend het.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de ANVS met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig bij verdere communicatie met de ANVS. Na ontvangst wordt uw kennisgeving beoordeeld. Wanneer u binnen drie weken geen reactie ontvangt, kan uw vervoer plaatsvinden. Als u geen reactie verneemt binnen 3 weken dan kan uw vervoer plaatsvinden.

Eventuele wijzigingen in de kennisgeving dient u uiterlijk drie werkdagen voordat het vervoer plaatsvindt, door te geven via postbus.transportmelding@anvs.nl onder vermelding van uw registratienummer.

LET OP: Graag één kennisgeving van vervoer tegelijk indienen en niet gebundeld.