Ontwerpvergunning NRG voor de conversie van HEU naar LEU bij de Molybdeen Productie Faciliteit ter inzage

Van 6 april tot en met 17 mei liggen de ontwerpvergunning aan de Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. (NRG) in verband met de conversie van hoog verrijkt uranium (HEU) naar laag verrijkt uranium (LEU) voor de productie van molybdeen-99 (Mo-99) in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen op de ontwerpvergunning en het MER indienen.

Achtergrond ontwerpvergunning

In het kader van het non-proliferatieverdrag wordt wereldwijd HEU vervangen door LEU. Hierom wil ook NRG overgaan van HEU naar LEU als grondstof voor de productie van medische isotopen. Daarnaast wil NRG enkele wijzigingen aanbrengen om de vergunde productiecapaciteit beter te kunnen benutten. Tot slot vraagt NRG een aantal wijzigingen aan, die los staan van de voorgenomen HEU-LEU conversie. Voor deze activiteiten is een vergunningswijziging nodig.

Op 29 november 2016 is van NRG een aanvraag tot wijziging van de vergunning, inclusief MER, ontvangen. Hiervan is op 21 december 2016 openbaar kennis gegeven en de documenten hebben vanaf 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage gelegen.