De Eenheid Planning en Advies nucleair wordt Crisis Expert Team straling & nucleair

Naar aanleiding van de evaluatie van de Nationale Stafoefening nucleair 2011 is de crisisstructuur Stralingsongevallen van de Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAn) per 1 april 2017 omgezet in CETsn (Crisis Expert Team straling & nucleair).

Het Crisis Expert Team – straling & nucleair (CETsn) is een kennis- en adviesnetwerk dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kernongevallen en andere stralingsincidenten aan bestuurders en besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur. 

Flexibele adviesstructuur

Het CETsn voorziet in een flexibele adviesstructuur en kan daarmee beter op een grote diversiteit van stralingsincidenten met grote verschillen in dynamiek inspelen. Verder zijn kennisadvies en besluitvorming ontkoppeld, waardoor de besluitvorming over de maatregelen eenduidiger wordt.