Publicatie aanvullende handreikingen VOBK

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft op 23 november vier handreikingen gepubliceerd ter aanvulling op de Handreiking voor het Veilig Ontwerpen en Bedrijven van Kernreactoren (VOBK). De Handreiking VOBK beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuwe lichtwater gekoelde kernrcentrales en onderzoeksreactoren. De vier handreikingen, gebaseerd op documenten van de IAEA, zijn hier een concrete aanvulling op.

Aanvulling op veiligheidsrandvoorwaarden
Een handreiking is een document dat is uitgegeven door of namens het bevoegde gezag. In dit document staat wat de visie van het gezag over bepaalde onderwerpen is, zodat de vergunningaanvragers en -houders daar van tevoren rekening mee kunnen houden. Voor de ANVS dient een handreiking dus als referentiekader bij de beoordeling van de aanvragen van kernenergiewetvergunningen. Voor bestaande reactoren is het een hulpmiddel voor het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid.

De vier gepubliceerde handreikingen zijn een praktische aanvulling op de handreiking VOBK en gebaseerd op bestaande IAEA-richtlijnen. De aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke IAEA richtlijnen zijn zo beperkt mogelijk gehouden en richten zich vooral op een goede aansluiting op de handreiking VOBK en op de Nederlandse situatie. Concreet geven de handreikingen inzicht in de stand van de techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid met betrekking tot interne dreigingen (brand en explosie uitgezonderd) en externe dreigingen, zoals natuurrampen.

Het betreft de volgende handreikingen:

Deze handreikingen zullen voor zover van toepassing gebruikt worden bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor nieuwe installaties en voor belangrijke wijzigingen van bestaande installaties. Ook worden ze gebruikt bij de tienjaarlijkse evaluaties van nucleaire installaties in het kader van de continue verbetering van de veiligheid.