Vergunningaanvraag en milieueffectrapport Technische Universiteit Delft ter inzage

Vanaf 23 augustus tot 3 oktober 2018 liggen de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport (MER) van de Technische Universiteit Delft (TUD) ter inzage in verband met aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor te Delft. Inspraak is op een later moment in de procedure mogelijk.

Achtergrond aanvraag en MER
De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) is een onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID) te Delft. Het RID is een universitair centrum van de Technische Universiteit Delft (TUD). De HOR produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De TUD heeft een Kernenergiewetvergunning voor de HOR.

Eind 2012 is het project OYSTER gestart (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). OYSTER beoogt de HOR te moderniseren, waardoor de reactor preciezer en breder inzetbaar wordt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en vragen vanuit de markt.

De omvang van het project OYSTER, dat eerder uit drie onderdelen bestond, is inmiddels beperkt tot één onderdeel: het inbouwen van een koude neutronenbron naast de reactorkern. De koude neutronenbron, die op zichzelf geen radioactieve toepassing is, maakt het mogelijk neutronen van de reactor te vertragen, waardoor betere onderzoeksresultaten worden verkregen. Ten behoeve van de aanvraag is door de TU Delft op vrijwillige basis ook een milieueffectrapport opgesteld.

Meer informatie over de inzageprocedure is te vinden in de kennisgeving.