Besluit aanwijzing Bureau Veritas als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

Naar aanleiding van een daartoe strekkende aanvraag van 25 februari 2019 is Bureau Veritas Inspection and Certification the Netherlands B.V. gevestigd te Amersfoort (hierna: Bureau Veritas) bij besluit van 24 april 2019 door de ANVSĀ  aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp- fabricage en ingebruikname-, en gebruiksfases. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de artikelen 11 tot en met 16 van de Regeling nucleaire drukapparatuur. De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 5 juni 2019 bezwaar maken tegen de aanwijzing.