Besluit aanwijzing TÜV Rheinland als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

De ANVS heeft bij besluit van 18 juni 2019, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, gevestigd te Köln aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. De aanvraag hiervoor was op 2 april 2019 ingediend.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH is bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage- en ingebruiknamefase. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur.

De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 30 juli 2019 bezwaar maken tegen de aanwijzing.