Ontwerpvergunning Gate Terminal B.V. voor handelingen met natuurlijke radioactiviteit in lng-installatie

Het bedrijf Gate Terminal B.V. op de Maasvlakte Rotterdam krijgt van de ANVS toestemming voor handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen. Deze stoffen komen voor in het ‘liquefied natural gas’ (lng) dat door Gate Terminal wordt verwerkt op deze locatie. De radioactieve stoffen kunnen neerslaan op onderdelen in de installatie. In deze ontwerpvergunning staat hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Iedereen kan reageren op de ontwerpvergunning tot en met 20 oktober 2023.

Beeld: ©ANP

Natuurlijke radioactiviteit bij gaswinning

In de diepe ondergrond zitten van nature radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van lng en slaan onder andere neer in de installatie van Gate Terminal B.V., bijvoorbeeld in pompen.

De concentratie deze stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Vanwege de grote hoeveelheid lng die Gate Terminal B.V. verwerkt, kunnen door ophoping de aanwezige radioactieve stoffen boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning.

Waar krijgt Gate Terminal toestemming voor

Om deze ontwerpvergunning te krijgen, heeft Gate Terminal B.V. maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. Met de vergunning geeft ANVS toestemming aan Gate Terminal om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van stoffen die in de installatie zijn achtergebleven.

Daarnaast moet Gate Terminal de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan wettelijke eisen voldoet. De radioactieve afvalstoffen moeten ze binnen twee jaar afvoeren naar een afvalverwerker die deze mag ontvangen. 
Verder kunnen onderdelen en instrumenten besmet raken met radioactieve stoffen. Deze mogen ze maximaal 4 jaar opbergen tot ze gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, of tot de radioactiviteit voldoende vervallen is.

Lees en reageer tot en met 20 oktober 2023

Het ontwerpbesluit van de vergunning voor Gate Terminal kunt u tot en met 20 oktober 2023 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Gate Terminal B.V.’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning Gate Terminal B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van Gate Terminal. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunning. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u de definitieve vergunning. 

Lees voor meer informatie de officiële kennisgeving in de Staatscourant.