26-03-2019 Melding COVRA over beschadigd raken ondergrondse leiding

De ANVS heeft op 26 maart 2019 een melding ontvangen van de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) betreffende het beschadigd raken van een ondergrondse leiding bij sloopwerkzaamheden op het terrein van de naburige, gesloten, kolencentrale.

Het betreft een leiding die gebruikt wordt voor het lozen van afvalwater. De concentratie radioactieve stoffen in dit water valt ruim binnen de vergunde grenzen voor lozing van afvalwater. De leiding is niet in gebruik geweest sinds het optreden van de beschadiging. Eerste metingen aan de beschadigde onderdelen van de leiding geven aan dat sprake is van een zeer laag tot verwaarloosbaar besmettingsniveau. Voor de zekerheid wordt nog onderzocht of er sprake is van het vrijkomen van radioactief materiaal in de bodem. Gezien de lage concentraties in het afvalwater zijn er geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu, en is er dus ook geen noodzaak geweest tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving.

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de beschadiging en de aard en hoeveelheid van de eventuele lozing. De ANVS ziet toe op de verdere ontwikkeling en afhandeling van de gebeurtenis. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, communiceert de ANVS hierover op de website.