Overtreding of misstand melden

Overtreding of misstand melden

Als u informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat u de ANVS hierover informeert. Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding of misstand.  U kunt contact opnemen via het online formulier.

Anoniem melden

In de praktijk is gebleken dat sommige personen die voor de ANVS waardevolle informatie hebben, in een aantal gevallen liever anoniem willen blijven. De ANVS biedt daarom de mogelijkheid om informatie anoniem onder de aandacht te brengen waarbij de anonimiteit is gewaarborgd. Anonieme informanten kunnen ook gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat).

Huis voor klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet inzake het Huis voor klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. In gevallen dat het voor werknemers onmogelijk is om eerst intern een melding te doen bij de betrokken werkgever, kan door de werknemer het Huis voor Klokkenluiders worden ingeschakeld. De adviseurs van het Huis bieden vertrouwelijk advies bij de aanpak van een eventuele melding. Waar nodig kan de ANVS werknemers ook verwijzen naar het Huis voor Klokkenluiders.