Brochure vergunningaanvraag voor toepassingen van splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) beoordeelt vergunningaanvragen en verleent vergunningen. Het Team Medische en Industriƫle Toepassingen van ANVS behandelt vergunningaanvragen voor alle toepassingen van splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen die geen betrekking hebben op nucleaire inrichtingen en op vervoer.

In deze brochure worden de aanvragers van een vergunning voor genoemde toepassingen nader op de hoogte gesteld van de informatie die zij bij een vergunningaanvraag moeten aanleveren. Hierdoor kunnen onnodige vertragingen in het proces van vergunningverlening worden voorkomen.