Invulformulier basisgegevens toestemming onvergunde handelingen ivm COVID-19

Dit formulier kan de stralingsbeschermingsdeskundige of klinisch fysicus van een medische instelling gebruiken om in verband met de COVID-19-crisis toestemming aan de ANVS  te vragen voor het uitvoeren van medische handelingen met stralingsbronnen die buiten de vergunning vallen.