Handhavingsbesluit schrootbedrijf te Dordrecht

Schrootbedrijven verzamelen, verwerken en verhandelen schroot, ook wel metaalafval genoemd. Soms zit tussen dit metaalafval ook radioactief materiaal. Er kan op verschillende manieren radioactiviteit in schroot terechtkomen. Meestal wordt het veroorzaakt door natuurlijke radioactiviteit zoals bijvoorbeeld slakken van ertsverwerkende industrie of afzettingen die ontstaan bij olie- en gaswinning. Soms blijkt metaalafval onderdelen te bevatten waar vroeger radioactieve stoffen in zijn verwerkt, zoals aanwijsinstrumenten met lichtgevende wijzerplaten.

Belang melden radioactief materiaal in schroot
Of er radioactief materiaal binnenkomt bij schrootverwerkende bedrijven, wordt gecontroleerd via een detectiepoort. Wanneer een detectiepoort een alarm geeft, registreert het bedrijf dit in een register, meldt de schroothandelaar het alarm bij de ANVS en bekijkt samen met de inspecteur van dienst eventuele benodigde acties. Zo houdt de ANVS toezicht op de stralingsbescherming en wordt voorkomen dat radioactief materiaal onbedoeld in het milieu terecht komt of wordt verwerkt in bijvoorbeeld gebruiksartikelen.

Handhavingsbesluit 27 mei 2021
Op 19 april 2021 heeft de ANVS een melding gekregen van het schrootverwerkende bedrijf uit Dordrecht dat er op 12 april een alarm van de detectiepoort was afgegaan. Het betrof een lading oude liftdeuren waar isolatiewol in verwerkt zat. Doordat in isolatiewol natuurlijk materiaal wordt gebruikt, kan het licht radioactief zijn door de natuurlijke straling. Wanneer de isolatiewol in de deur zit, is dat veilig, maar bij het openbreken of samenpersen van de deuren kan de isolatiewol beschadigd raken en kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Daarom moet dit materiaal worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker voor radioactieve stoffen.

Bij een alarm van de detectiepoort moet het schrootverwerkende bedrijf direct een melding bij de ANVS doen. Omdat dat in dit geval niet is gedaan, is er sprake van een overtreding van artikel 22 en/of 33 van de Kernenergiewet.

Het schrootverwerkende bedrijf heeft deze overtreding in 2019 ook al begaan. De ANVS heeft toen een voornemen last onder dwangsom opgelegd. Bij herhaling van de overtreding zet de ANVS het voornemen om in een last onder dwangsom. Dat is nu het geval en betekent dat wanneer de ANVS in de toekomst constateert dat er door het schrootverwerkende bedrijf uit Dordrecht geen en/of geen directe melding gedaan is van het afgaan van een alarm van de detectiepoort in verband met de (mogelijke) aanwezigheid van radioactieve stoffen, er een dwangsom van 2.500,- euro moet worden betaald met een maximum van 12.500,- euro.

De last onder dwangsom wordt ingetrokken zodra de ANVS na herinspecties heeft geconstateerd dat de overtreding gedurende een langere periode niet is herhaald.