Handhavingsbesluit Swissport Cargo Services The Netherlands B.V.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. (hierna Swissport).

De last onder dwangsom is door de ANVS opgelegd omdat de inspecteurs tijdens een inspectie de volgende overtredingen constateerde:

  • onvoldoende toezicht door een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) op de handelingen met radioactieve stoffen;
  • een te hoog stralingsniveau buiten de bergplaats;
  • een niet actueel register van aanwezige radioactieve stoffen in de bergplaats;
  • een onvolledig bedrijfsnoodplan en beveiligingsplan.

De last onder dwangsom houdt in dat wanneer een inspecteur van de ANVS binnen de gestelde termijn of bij een volgende inspectie constateert dat de overtredingen niet zijn opgeheven of zijn herhaald, Swissport per overtreding een dwangsom moet betalen variërend van 1.000,- tot maximaal 5.000,- euro per dag.

Daarnaast is in juni 2021 sprake geweest van een incident met een transportverpakking van een radioactieve bron. Dat die bron niet goed afgeschermd was, is tijdens de opslag bij Swissport niet opgemerkt. Ondanks dat uit het onderzoek van de Inspectie SZW en de ANVS bleek dat de blootstelling aan straling voor de betrokken mensen binnen de veilige limieten bleef, was er sprake van onnodige blootstelling.

Interventies door ANVS

De last onder dwangsom is opgelegd op basis van meerdere inspecties door de ANVS:

  • In 2019 zijn enkele van de genoemde overtredingen tijdens een inspectie geconstateerd, waarna afspraken zijn gemaakt over het ongedaan maken van de overtredingen.
  • In 2020 heeft de ANVS opnieuw een inspectie uitgevoerd. De overtredingen uit 2019 bleken niet of onvoldoende ongedaan gemaakt of herhaald. De ANVS heeft toen gehandhaafd met een voornemen last onder dwangsom.
  • In 2021 is opnieuw geïnspecteerd door de ANVS om te controleren of het voornemen last onder dwangsom kon worden opgeheven. Een deel van de overtredingen uit 2019 waren wederom herhaald. Daarom zette de ANVS het voornemen om in een last onder dwangsom.
  • Naar aanleiding van het incident in juni 2021 is een proces verbaal (PV) opgemaakt, dat wordt beoordeeld/behandeld door het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over de interventies van de ANVS is de vinden in de Toezichts- en Interventiestrategie.

Radioactieve stoffen bij Swissport

Swissport is een overslagbedrijf dat goederen tijdelijk opslaat op Schiphol. Bij de betreffende locatie van Swissport worden radioactieve stoffen tijdelijk opgeslagen voor in- en uitvoer vanuit Nederland. Denk hierbij aan radioactieve medicijnen. De locatie aan de Anchoragelaan 30 beschikt over faciliteiten om deze stoffen op te slaan.