Last onder dwangsom Stichting NRG en stichting ECN nucleair

De ANVS houdt bij de nucleaire inrichtingen naast toezicht op de nucleaire veiligheid en stralingsaspecten ook toezicht op de conventionele (niet-radioactieve) milieuaspecten. Vanwege het aspect bodembescherming is bij NRG een last onder dwangsom opgelegd. 

Op 20 januari 2021 heeft de ANVS aan NRG een waarschuwingsbrief gestuurd omdat NRG geen vloeistofkerende of vloeistofdichte vloer heeft bij de tankplaats. Dit is de plaats waar een tankwagen de ondergrondse dieseltank vult. 

NRG moest de overtreding binnen drie maanden ongedaan te maken. Op 28 april 2021 hebben de inspecteurs van de ANVS wederom geconstateerd dat bij de opstelplaats van de tankwagen geen vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening aanwezig is. De overtreding is door NRG niet ongedaan gemaakt. Daarom heeft de ANVS op 7 september 2021 een last onder dwangsom opgelegd aan NRG. Deze last onder dwangsom houdt in dat indien NRG niet binnen 3 maanden een vloeistofkerende vloer heeft aangelegd, NRG € 5.000,- per maand moet betalen tot een maximum van € 15.000,-.