Beëindiging last onder dwangsom schrootbedrijf in Hengelo

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft de last onder dwangsom voor een schrootbedrijf in Hengelo beëindigd. Inmiddels zijn de tekortkomingen verholpen. 

Deze last onder dwangsom was opgelegd in november 2020. Inspecteurs zagen dat het bedrijf niet volgens de regels omging met detectie van stralend schroot. Zo werden de alarmen van de detectiepoort niet goed geregistreerd. Deze poort geeft een alarm op het moment dat er een lading schroot doorheen gaat die straling afgeeft. Ook werden alarmen van de detectiepoort niet altijd goed gemeld bij de ANVS. Dat levert risico’s op voor mens en milieu. 

De inspecteurs hadden niet het vertrouwen dat zonder bestuurlijke maatregel de overtreding zich in de toekomst niet meer zal voordoen.. Daarom hebben ze een last onder dwangsom opgelegd, wat betekent dat het bedrijf geld moet betalen tot de tekortkomingen zijn weggenomen.

In 2021 en 2022 zijn de inspecteurs opnieuw op bezoek geweest bij het bedrijf. Zij hebben gekeken of de alarmen nu wel goed werden bijgehouden, en of alarmen werden gemeld bij de ANVS volgens de afspraken. Uit de inspecties bleek dat het bedrijf nu wel volgens de regels werkt. Daarom heeft de ANVS op 5 april 2022 besloten om de last onder dwangsom te beëindigen.

Risico’s bij verwerking metaalafval

Schrootbedrijven verzamelen, verwerken en verhandelen schroot, ook wel metaalafval genoemd. Soms zit tussen dit metaalafval ook radioactief materiaal. Er kan op verschillende manieren radioactiviteit in schroot terechtkomen. Meestal wordt het veroorzaakt door natuurlijke radioactiviteit zoals bijvoorbeeld slakken van ertsverwerkende industrie of afzettingen die ontstaan is bij olie- en gaswinning.

Of er radioactief materiaal binnenkomt bij schrootverwerkende bedrijven, wordt gecontroleerd via een detectiepoort. Wanneer een detectiepoort een alarm geeft, registreert het bedrijf dit in een register, meldt de schroothandelaar het alarm bij de ANVS en bekijkt samen met de inspecteur van dienst de verdere acties.

Zo houdt de ANVS toezicht op de stralingsbescherming en wordt voorkomen dat radioactief materiaal onbedoeld in het milieu terecht komt of wordt verwerkt in bijvoorbeeld gebruiksartikelen.