Last onder dwangsom voor tandartspraktijk te Bussum opgeheven

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in mei 2022 een last onder dwangsom opgeheven bij een tandartspraktijk in Bussum. De praktijk had alle overtredingen rond het bezit en gebruik van röntgentoestellen weggenomen, zo bleek uit een inspectiebezoek, en mag weer met röntgentoestellen werken.

Wat was er aan de hand

Het bezit en gebruik van een röntgentoestel moet aan strenge eisen voldoen. Het doel hiervan is om onnodige blootstelling aan straling bij patiënten, werknemers en de omgeving te voorkomen.

Tijdens een inspectiebezoek aan de tandartspraktijk in Bussum op 27 januari 2022 zijn onder andere de volgende overtredingen geconstateerd:

  • De röntgentoestellen zijn niet geregistreerd bij de ANVS. Ook wordt er niet bijgehouden welke apparaten er zijn en wat er met de toestellen wordt gedaan.
  • Er is geen stralingsbeschermingsdeskundige betrokken en de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming heeft niet de vereiste opleiding.
  • De toestellen zijn niet jaarlijks gecontroleerd. Ook kunnen onbevoegden toegang hebben tot de toestellen.

Deze overtredingen hebben niet geleid tot directe risico’s voor de omgeving. Maar het is belangrijk dat de praktijk deze overtredingen beëindigt, om het risico zo klein mogelijk te maken dat er in de toekomst wel iets misgaat. 

Nadat de inspecteurs deze overtredingen hadden geconstateerd, kreeg de tandartspraktijk op 23 februari twee weken de tijd om deze te beëindigen. Dat wil zeggen dat de praktijk ervoor zorgt dat ze de apparaten niet meer kan gebruiken. Bijvoorbeeld door de apparaten over te dragen aan een bedrijf dat daar wel de autorisatie van de ANVS voor heeft, of door ze onklaar te laten maken. Dit is niet binnen de gestelde termijn gebeurd.

Op 21 maart heeft de ANVS daarom de last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat de praktijk vanaf dat moment alsnog twee weken de tijd kreeg om de toestellen over te dragen of onklaar te laten maken. Als dat niet binnen deze termijn gebeurde, dan moest de praktijk eenmalig 5000 euro betalen. Op 29 maart zijn de röntgentoestellen alsnog door een deskundig bedrijf onklaar gemaakt.

Hoe nu verder

Op 11 mei zijn de inspecteurs opnieuw op bezoek geweest. Daar zagen ze dat de toestellen geregistreerd zijn bij de ANVS, dat er een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken is bij de praktijk en dat de toestellen zijn gecontroleerd. Inmiddels heeft de praktijk alle overtredingen weggenomen. Daarom is de last onder dwangsom opgeheven en mag de praktijk weer met röntgentoestellen werken.