Last onder dwangsom schrootbedrijf Dordrecht opgeheven

De ANVS heeft een last onder dwangsom voor een schrootbedrijf in Dordrecht opgeheven. Het bedrijf is niet opnieuw in de fout gegaan en heeft maatregelen genomen.

Waarom is een last onder dwangsom opgelegd?

De ANVS heeft in 2021 een last onder dwangsom opgelegd omdat het schrootbedrijf Dordrecht te laat bij de ANVS heeft gemeld dat het alarm van een detectiepoort was afgegaan. Dat is een overtreding van artikel 22 en/of 33 van de Kernenergiewet. 

Het alarm was afgegaan omdat het schrootbedrijf een lading oude liftdeuren had binnengekregen waar isolatiewol in verwerkt was. In isolatiewol  zit materiaal dat radioactief kan zijn door de natuurlijke straling.
 

Waarom is de last onder dwangsom opgeheven?

De ANVS heeft na herinspecties op het bedrijf geconstateerd dat de overtreding, die genoemd is in de last onder dwangsom, niet meer is herhaald. Bovendien heeft het bedrijf maatregelen getroffen om al het binnengekomen schroot onverwijld en op de juiste wijze te meten, te registreren en te laten onderzoeken op de aanwezigheid van radioactieve stoffen.