Jaarverslag ANVS 2021

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) publiceert jaarlijks haar jaarverslag, hieronder de versie van het jaar 2021. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2021, geordend volgens de wettelijke taken van de ANVS. Dit zijn: vergunningverlening bij nucleaire installaties, stralingstoepassingen en transport, toezicht en handhaving, crisisvoorbereiding en respons, (inter)nationale samenwerking, het met kennis ondersteunen van andere overheden en communicatie en voorlichting.