Toezicht- en interventiestrategie ANVS

De toezicht- en interventiestrategie beschrijft op basis van welke principes en afwegingen de ANVS keuzes maakt en hoe zij toezicht en interventie in de praktijk uitvoert.

De toezicht- en interventiestrategie beschrijft grotendeels de huidige situatie maar is op punten ook richtinggevend voor de situatie die de ANVS over enkele jaren wil hebben bereikt.