Definitieve vergunning Urenco in verband met aanpassing terreingrens, verplaatsing activiteit ‘stabiele isotopen’ en overige wijzigingen

Van 27 september 2017 tot en met 8 november 2017 ligt de definitieve vergunning ten behoeve van het wijzigen van de terreingrens en het aanpassen van de locatie van de activiteit ‘verrijking stabiele isotopen’ en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tot en met 8 november 2017 kan door belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld.