ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op woensdag 31 januari publiceerde de Staatscourant de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dit besluit vervangt een deel van de huidige uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ en is een uitwerking van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dat op 6 februari in werking treedt. Het besluit beschermt, net als de huidige regelgeving, verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en het milieu.