Protocol voor toestaan niet vergunde medische handelingen met stralingsbronnen in verband met COVID-19

Dit protocol legt de werkwijze van de ANVS ten aanzien van het toestaan van de uitvoer van medisch noodzakelijke handelingen met stralingsbronnen bij zorginstellingen buiten de reikwijdte van de Kernenergiewetvergunning. Dit is verband met de COVID-10-crisis.