Kennisgeving vergunning op basis van de Kernenergiewet Urenco

Tot en met 20 oktober 2020 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen op de vergunning op basis van de Kernenergiewet verleend aan Urenco Nederland B.V. voor de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. De ANVS verleende deze vergunning op 8 september 2020 in verband met drie wijzigingen binnen de inrichting.