Ontwerpvergunning Stichting VU

De ANVS is van plan de vergunning van Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit in Amsterdam op een aantal punten te wijzigen.

Op deze pagina vindt u de ontwerpvergunning en alle relevante documentatie rondom deze vergunningaanvraag.

Download in Nederlands: 'Ontwerpvergunning wijziging vergunning Stichting VU'

PDF document | 10 pagina's | 165 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Aanvraag wijziging complexvergunning Stichting VU OVU gebouw'

PDF document | 11 pagina's | 489 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Brief Stichting VU aanvullende informatie wijziging complexvergunning VU Amsterdam'

PDF document | 2 pagina's | 1,1 MB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Verzoek ANVS om aanvullende informatie over wijziging complexvergunning VU Amsterdam'

PDF document | 3 pagina's | 67 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'MER-beoordeling ANVS'

PDF document | 8 pagina's | 136 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Vormvrije aanmeldnotitie MER-beoordeling'

PDF document | 5 pagina's | 2,1 MB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Samenvatting vergunningaanvraag Stichting VU Amsterdam'

PDF document | 2 pagina's | 137 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 1: kadastrale kaart'

PDF document | 1 pagina | 144 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 1 plattegrond locatie VU met terreingrens'

PDF document | 1 pagina | 132 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 2 berekening gewogen sommatie'

PDF document | 1 pagina | 52 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 3 lozing in lucht OVU gebouw'

PDF document | 1 pagina | 115 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 3a berekening lozing in lucht OVU gebouw'

PDF document | 1 pagina | 560 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 4 berekening totale lozing in water onderzoeksgebouw VU'

PDF document | 1 pagina | 120 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 4A berekening totale lozing in water onderzoeksgebouw VU'

PDF document | 1 pagina | 568 kB

Vergunning | 22-05-2024

Download in Nederlands: 'Bijlage 5 risico-inventarisatie en -evaluatie XRF-toestel'

PDF document | 5 pagina's | 321 kB

Vergunning | 22-05-2024