Besluit wob-verzoek over letter of formal notice inzake implementatie van Richtlijn 2011/70

De ANVS heeft op 18 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het openbaar maken van een kopie van de 'letter of formal notice' die betrekking heeft op de implementatie van de Richtlijn 2011/70 en die is verzonden door de Europese Commissie aan Nederland.