Wob-besluit standpuntvoorbereiding en terugkoppeling voor de OECD-NEA werkgroep WGAMA

De ANVS heeft op 14 november 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het openbaar maken van informatie over de standpuntvoorbereiding en terugkoppeling voor de Organisation for Economic Co-operation and Development -Nucleair Energy Agency (OECD-NEA) Working Group on the Analysis and Management of Accidents (WGAMA).