Besluit wob-verzoek meldingsplichtige röntgenapparatuur

De ANVS heeft op 27 november 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het verzoek gaat over het openbaar maken van alle bij de ANVS bekende geregistreerde gegevens over meldingsplichtige röntgenapparatuur.