Besluit wob-verzoek over metingenoverzicht IAEA ru-106

In oktober 2017 werd er ruthenium-106 (Ru-106) gemeten in de lucht van verschillende landen in Europa. In Nederland meet het RIVM met het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) het stralingsniveau in Nederland, waaronder ook Ru-106. Uit de metingen van het RIVM in oktober 2017 bleek dat er geen Ru-106 in Nederland werd gedetecteerd. Het RIVM plaatste in oktober 2017 een nieuwsbericht op hun website over de metingen.

De ANVS heeft op 8 september 2020, op aangeven van de Raad van State, een nieuwe beslissing op het bezwaar van WISE genomen over haar verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het openbaar maken van metingenoverzichten van de IAEA met meetgegevens van andere Europese landen over ruthenium-106 (Ru-106). Op 24 januari 2020 maakte IAEA een overzicht met de meetgegevens openbaar, dat de ANVS daarop heeft gepubliceerd. Aanvullend heeft de ANVS aan IAEA gevraagd of ook de eerdere meetoverzichten van Ru-106, die als vertrouwelijk waren geclassificeerd, openbaar gemaakt kunnen worden. Deze documenten zijn niet langer vertrouwelijk, vandaar dat de ANVS deze documenten nu ook publiceert.