Besluit Wob-verzoek rapportage Berenschot

Op 27 september 2020 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) het verzoek om de eindrapportage van Berenschot uit maart 2015 met als titel: ‘Een beoordeling van de werking van de governancestructuur tussen de rijksoverheid en de COVRA’ openbaar te maken. 

De ANVS heeft besloten het document openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens.