Wob-besluit over informatienota

Op 19 maart 2021 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het verzoek om een informatienota van de ANVS aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat openbaar te maken. Met de informatienota heeft de ANVS de staatsecretaris geïnformeerd over een ingebrekestelling die de Europese Commissie naar Nederland heeft gestuurd over de richtlijn 2011/70/Euratom voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.