Wob-besluit over gespreksverslag ANVS naar aanleiding van inspectie

Op 19 februari 2021 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het verzoek om een gespreksverslag van een intern overleg binnen de ANVS openbaar te maken. Het gevraagde gespreksverslag heeft betrekking op een inspectie van de ANVS bij een voormalig tandheelkundige praktijk. 

Tijdens de inspectie is vastgesteld dat bij het sluiten van de praktijk röntgentoestellen onbeheerd waren achtergebleven. In het interne overleg van de ANVS is besloten dat er, naast het verwijderen van de nog aanwezige röntgentoestellen door de eigenaar van het pand, geen verdere maatregelen genomen hoeven te worden om de stralingsveiligheid bij de voormalige praktijk te waarborgen. Van dit overleg is echter geen gesprekverslag gemaakt. Wel is er door de betrokken inspecteur naar aanleiding van het intern overleg een e-mail gestuurd met het betreffende besluit. De ANVS heeft besloten dit document in het kader van het wob-verzoek openbaar te maken. In deze e-mail zijn naar personen herleidbare gegevens, zoals persoonsnamen onleesbaar gemaakt.