Wob-besluit Tata Steel (deelbesluit 1)

De ANVS heeft van de Provincie Noord-Holland een Wob-verzoek doorgezonden gekregen inzake informatie over de verwerking van bedrijfsafval van Tata Steel bij het bedrijf Afvalzorg te Nauerna en ook op andere locaties van Afvalzorg. De openbaarmaking van de informatie is opgedeeld in twee deelbesluiten. De nu geopenbaarde documenten hebben betrekking op het eerste deelbesluit.