Wob-besluit inzake formele correspondentie ANVS vragen EC

Op 25 maart 2021 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het verzoek om documenten die voortkomen uit de Europese procedures die in mei 2018 formeel tegen Nederland zijn begonnen. Meer concreet zag het verzoek op de eigen juridische analyse over deze procedures en de formele correspondentie tussen de ANVS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over deze procedures.

Op basis van het verzoek zijn in totaal 9 documenten aangetroffen. De ANVS heeft op 20 mei 2021 besloten twee documenten deels openbaar te maken. De inhoud van de door de Europese Commissie (EC) gestuurde formele brieven en de door Nederland gegeven reacties daarop wordt niet openbaar gemaakt, vanwege het belang van de internationale betrekkingen. De Europese Commissie hanteert een strikte vertrouwelijkheid bij correspondentie met Lidstaten over inbreukprocedures. De Europese Commissie heeft dit in haar zienswijze bevestigd. De vertrouwelijkheid is nodig omdat de Europese Commissie ruimte moet hebben om tot een onafhankelijk oordeel te komen en om te bezien of een oplossing kan worden gevonden. Nederland volgt dit uitgangspunt vanwege het beginsel van loyale samenwerking dat binnen de Europese Unie geldt.